Odber noviniek

Máte záujem o zasielanie noviniek e-mailom?

Vyplňte prosím svoju e-mailovú adresu a odošlite ju k nám. Veľmi radi Vás budeme vždy a včas informovať o našich novinkách.

Kanalizačné systémy

Produkty - Inžinierske siete - Kanalizačné systémy


Voda je našim veľkým bohatstvom. Napriek tomu, že zaberá plochu dvoch tretín našej planéty, nie je jej dostatok. Jej čistotu musíme preto chrániť. Ľudia však produkujú celý rad nečistôt, ktoré se do nej môžu rôznym spôsobom dostať.

Podzemná voda je ohrozená okrem iného únikom škodlivín zo stok a kanálov, preto normy vyžadujú, aby tieto objekty boli vodotesné. Správne inštalované plastové potrubné systémy, dodávané spoločnosťou Pipelife Slovakia s.r.o., tejto požiadavke plne vyhovujú.