Odber noviniek

Máte záujem o zasielanie noviniek e-mailom?

Vyplňte prosím svoju e-mailovú adresu a odošlite ju k nám. Veľmi radi Vás budeme vždy a včas informovať o našich novinkách.

Vodovodné systémy

products/vodovodne_systemy.jpg

Vodovodné systémy


Vodu potrebujeme k životu všetci - ľudia, živočíchy aj rastliny. Kvalitná pitná voda je bezpochyby našou najušľachtilejšou surovinou. Jej cena už dnes nie je zanedbateľná a ako sa zdá, bude ešte ďalej rásť. Je preto velmi dôležité zabrániť strátam vody alebo znižovaniu jej kvality pri doprave vplyvom netesnosti systému, ako aj vplyvom nevhodného materiálu dopravných trás.

Potrubie na dopravu vody, či už úžitkovej alebo pitnej, musí byť teda vyrobené z materiálu, ktorý je schopný počas predpísanej doby životnosti zabezpečiť jej stálu kvalitu a dopravu bez strát. Z množstva plastov, ktoré pripadajú do úvahy na budovanie vodovodných rozvodov a prípojok, sa najviac rozšírilo používanie PVC a polyetylénu.

Firma Pipelife Slovakia, s.r.o., Vám predkladá ponuku rúr z oboch materiálov.